Anbi status

Het Amsterdamse Bos Golf valt rechtstreeks onder de Rotary Club Aalsmeer - Uithoorn en heeft via haar Community Service van de Rotary Club Aalsmeer - Uithoorn een ANBI - STATUS die U kunt inzien via RSIN nummer 816 764 840 en is statutair gevestigd in Mijdrecht op het adres van ons Secretariaat.

ANBI status downloaden / inzien