Amsterdamse Bos

Met de aanleg van het Amsterdamse Bos werd in 1934 begonnen. De jaren dertig van de vorige eeuw werden gekenmerkt door een hoge werkloosheid. De aanleg van het bos was dan ook mede een project in het kader van werkverschaffing. Onder de leuze ‘Vijf jaar werk voor duizend man’ zette de gemeente Amsterdam werklozen in bij de uitvoering van het Boschplan. De werkzaamheden stonden onder leiding van de Nederlandse Heidemaatschappij. Het werk zou uiteindelijk veel langer duren dan vijf jaar en alleen al tussen 1934 en 1940 werkten er 20.000 mensen in het Bos.

Bij het ontwerp van het Amsterdamse Bos stond één ding vast: het moest een gebruiksbos zijn voor alle Amsterdammers. Ideeën hiervoor werden uit het buitenland gehaald. Tot dan waren de Nederlandse parken vooral bedoeld voor een zondagse wandeling. Dat in Londen mensen in parken op het gras mochten zitten of picknicken was revolutionair. De Duitse volksparken hadden als belangrijkste doel mensen de ruimte te geven voor sport en recreatie. Het Amsterdamse Bos moest een ideale mix zijn van natuurlijk parklandschap en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. De grote speelvijver en de grote speelweide zijn een voorbeeld van deze mix: niet alleen om naar te kijken, maar ook om te gebruiken.

In 2009 werd het 75-jarig bestaan van het Amsterdamse Bos gevierd. Eén van de nieuwe voorzieningen in dat jubileumjaar was de introductie van twee Bosmobielen door de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.

Diezelfde serviceclub voegde in 2011 met het Amsterdamse Bos Golf (First Amsterdam Rough Tournament) een heel nieuw (tijdelijk) gebruik toe. Op 16 juni 2015 wordt de vijfde editie van dit toernooi gehouden.

Het Bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos is dagelijks open van 12.00 tot 17.00 uur. Informatie over het bos (tijdens openingsuren): 020-5456100.